Rubrik

Rubrik

Rubrik

Rubrik

1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljökvalitetsmålen har olika delmål.

1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljökvalitetsmålen har olika delmål. Förslag om delmål och åtgärder lämnades till regeringen den 29 september, samma år. 1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljökvalitetsmålen har olika delmål. Förslag om delmål och åtgärder lämnades till regeringen den 29 september, samma år.

Mellanrubrik

1999 antog riksdagen 15 nationella miljökvalitetsmål, som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljökvalitetsmålen har olika delmål. Förslag om delmål och åtgärder lämnades till regeringen den 29 september, samma år.

Liten text

CTA-tagg