Vår historia – anno 1955

Företaget har anor sedan långt tillbaka och drevs länge som enkelt bolag. 1955 bildades Aktiebolaget Gustaf Dahlqvist & Son som var i familjens ägo fram till 1983 då ABV övertog aktierna. Vid denna tidpunkt blev bolaget ett helägt dotterbolag till ABV under namnet Gustaf Dahlqvist Måleri Aktiebolag.

1988 sålde ABV G. Dahlqvist Måleri till fem tjänstemän, varav tre anställda på Gustaf Dahlqvist Måleri AB och två på ABV. Dessa delägare drev företaget i fem år och under tiden lämnade två av dem företaget och tre nya delägare kom in istället. 1993 såldes samtliga aktier till ABV Rock Group som drev företaget fram till slutet av 1994 då de på grund av den dåliga lönsamheten i branschen beslöt att lägga ner verksamheten.

Med sikte på framtiden

Leif Nilsson, arbetsledare sedan 1976 och som hade anställt 1988 på Dahlqvist Måleri som kalkylator. Leif Nilsson köpte tillsammans med en kollega företaget i början av 1995. Kollegan valde dock att lämna företaget på hösten 2003 och sålde då sin andel till Leif Nilsson som därefter blev ensam ägare till företaget. Leif Nilsson sålde företaget 2021 och idag ägs och drivs det av Growalot koncernen med säte i Skåne.