”RELATIONER MELLAN FÖRETAG SKA BYGGAS PÅ FÖRTROENDE”

Kunden skall därför kunna lita på att arbetet blir utfört på ett professionellt sätt. För att vidmakthålla denna typ av relationer vet vi också att kunderna måste få en chans att lära känna våra anställda. Enda sättet att lyckas med detta är att se till att våra medarbetare också stannar hos oss och att vi alla arbetar mot samma mål.

läs mer